Casa » Tecnología: cuestiones generales » Descarga electrónica de libros electrónicos en pdf Jaume maurici, la mirada noucentista

Jaume maurici, la mirada noucentista Descarga electrónica de libros electrónicos en pdf

Para descargar un libro electrónico de Descarga electrónica de libros electrónicos en pdf Jaume maurici, la mirada noucentista por Jordi pla planas FB2 TORRENT en particular, simplemente haga clic en la carátula del álbum. Después de eso, puede hacer clic en la opción desplegable para encontrar los formatos disponibles para descargar. Tan pronto como haga clic en un formato particular, libro comenzará a descargarse a la PC.

Jaume maurici, la mirada noucentista Descarga electrónica de libros electrónicos en pdf
 • Libro de calificación:
  4.41 de 5 (304 votos)
 • Título Original: Jaume maurici, la mirada noucentista
 • Autor del libro: Jordi pla planas
 • ISBN: 978-8496905818
 • Idioma: ES
 • Páginas recuento:272
 • Realese fecha:1960-2-23
 • Descargar Formatos: iBOOKS, EPUB, PDF, PGD, DOC, CHM, TXT, TORRENT
 • Tamaño de Archivo: 14.41 Mb
 • Descargar: 3304
Secured

Jaume maurici, la mirada noucentista Descarga electrónica de libros electrónicos en pdf

L'obra literà-ria de Jaume Maurici (Figueres,1898-1981) és avui prà-cticament introbable. El present volum recull les 112 glosses que, sota el títol Cada dia muda el Vent, Jaume Maurici va publicar a l&rsquo-Empordà- entre 1979 i 1981 i que constitueixen una mostra de la seva mirada noucentista sobre el món. El volum inclou també, a tall d&rsquo-epíleg, alguns textos d&rsquo-altres autors, coetanis seus, que fan referè-ncia a J. Maurici.

Aquest és el primer volum de la col&bull-lecció &ldquo-Les closes&rdquo-, que vol aprofundir en el coneixement &ndash-i de vegades el descobriment- dels nostres clà-ssics, sovint oblidats. Estudiosos i crítics ens ofereixen, a través d&rsquo-una mirada atenta i apreciativa, uns textos de gran riquesa que ens ajuden a valorar amb més justícia els autors de casa nostra.

L&rsquo-estudi introductori de Jordi Pla repassa la trajectò-ria de Jaume Maurici, posant especial esment en els textos que composen Cada dia muda el vent i ressaltant el seu carà-cter de comentarista amè- i crític de vasta cultura.